Pakej PT3 Setiap mata pelajaran meliputi semua topik pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk penguasaan dalam setiap peringkat pengajian.

pt3_400x291

Objektif, Subjektif dan Penilaian

Tingkatan 1

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi

Tingkatan 2

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi

Tingkatan 3

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Geografi

Tingkatan 1

Bahasa Melayu

 • Aneka pilihan
 • Komponen Sastera
 • Maksud ayat
 • Sistem Bahasa
 • Tatabahasa
 • Melengkapkan Teks
 • Pemahaman
 • Pemindahan Maklumat

Bahasa Inggeris

 • Grammar and Vocubalary
 • Reading Comprehension
 • Essay Writing
 • Sentence Construction
 • Information Transfer
 • Note Expansion
 • Literature Component
 • Text Completion

Matematik

 • Nombor Bulat
 • Urutan Dan Pola Nombor
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Peratusan
 • Integer
 • Ungkapan Algebra
 • Ukuran Asas
 • Sudut Dan Garis
 • Poligon
 • Perimeter Dan Luas
 • Pepejal Geometri

Sains

 • Pengenalan Kepada Sains
 • Sel Sebagai Unit Kehidupan
 • Jirim
 • Kepelbagaian Sumber Di Bum
 • Udara Di Sekeliling Kita
 • Sumber Tenaga
 • Haba

Geografi

 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala Dan Jarak
 • Graf
 • Peta
 • Bentuk Muka Bumi
 • Potensi Dan Halangan Bentuk Muka Bumi Kepada Kegiatan Manusia
 • Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar
 • Pergerakan Bumi Di Dalam Sistem Suria
 • Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia
 • Pengaruh Manusia Terhadap Cuaca Dan Iklim
 • Jenis Dan Taburan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
 • Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
 • Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi
 • Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar
 • Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi Dan Hidupan Liar

Sejarah

 • Sejarah Dan Kita
 • Zaman Prasejarah Di Malaysia
 • Kerajaan Awal Di Asia Tenggara
 • Pengasasan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kegemilangan Melaka
 • Kemerosotan Melaka
 • Johor Menegakkan Semula Kewibawaan Kesultanan Melayu Melaka
 • Kerajaan Negeri-negeri Melayu
 • Warisan Kesultanan Melayu
 • Sarawak Dan Sabah

Tingkatan 2

Bahasa Melayu

 • Aneka pilihan
 • Kesalahan Umum Tatabahasa
 • Komponen Sastera
 • Pemahaman
 • Sistem Bahasa
 • Melengkapkan Teks
 • Karangan
 • Sistem Bahasa

Bahasa Inggeris

 • Grammar and Vocabulary
 • Reading Comprehension
 • Essay Writing
 • Literature Component

Matematik

 • Nombor Berarah
 • Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga Dan Punca Kuasa Tiga
 • Ungkapan Algebra ll
 • Persamaan Linear
 • Nisbah,Kadar Dan Kadaran
 • Teorem Pythagoras
 • Pembinaan Geometri
 • Koordinat
 • Lokus Dalam Dua Dimensi
 • Bulatan
 • Penjelmaan
 • Pepejal Geometri ll
 • Statistik

Sains

 • Dunia Melalui Deria Kita
 • Nutrisi
 • Biodiversiti
 • Saling Bersandaran Antara Organisma Hidup Dan Persekitaran
 • Air Dan Larutan
 • Tekanan Udara
 • Dinamik
 • Sokongan Dan Gerakan
 • Kestabilan
 • Mesin Ringkas

Geografi

 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala Dan Jarak
 • Graf
 • Rajah
 • Peta
 • Taburan Penduduk
 • Perubahan Penduduk
 • Migrasi Penduduk
 • Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
 • Hubungan Kependudukan Dengan Sumber
 • Petempatan
 • Pembandaran
 • Keperluan Pengangkutan Dan Perhubungan Awal
 • Perkembangan Jaringan Pengangkutan
 • Perkembangan Sistem Perhubungan

Sejarah

 • Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British
 • Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British
 • Negeri-negeri Melayu Utara Dan Johor Benteng Keselamatan British
 • Kekayaan Ekonomi Sarawak Mendorong Penjajahan Keluarga Brooke
 • Kekayaan Ekonomi Sabah Menarik Minat Syarikat Borneo Utara British
 • British Mengeksploit Ekonomi
 • Perjuangan Rakyat Tempatan Mengembalikan Kedaulatan Bangsa
 • Kebangkitan Semangat Kebangsaan Untuk Mengangkat Martabat Bangsa

Tingkatan 3

Bahasa Melayu

 • Aneka pilihan
 • Komponen Sastera
 • Maksud ayat
 • Pemahaman
 • Sistem Bahasa
 • Melengkapkan Teks
 • Karangan

Bahasa Inggeris

 • Grammar and Vocabulary
 • Reading Comprehension
 • Essay Writing
 • Literature Component

Matematik

 • Sudut Dan Garis ll
 • Poligon ll
 • Bulatan ll
 • Statistik ll
 • Indeks
 • Ungkapan Algebra lll
 • Rumus Algebra
 • Pepejal Geometri lll
 • Lukisan Berskala
 • Penjelmaan ll
 • Persamaan Linear ll
 • Ketaksamaan Linear
 • Graf Fungsi
 • Nisbah,Kadar Dan Kadaran ll
 • Trigonometri

Sains

 • Respirasi
 • Peredaran Darah Dan Pengangkutan
 • Perkumuhan
 • Pembiakan
 • Pertumbuhan
 • Tanah Dan Sumbernya
 • Keelektrikan
 • Penjanaan Elektrik
 • Bintang Dan Galaksi
 • Penerokaan Angkasa Lepas

Geografi

 • Kedudukan
 • Arah
 • Skala
 • Graf, Carta Dan Rajah
 • Peta
 • Sumber-sumber Utama
 • Taburan Pelbagai Sumber
 • Kepentingan Pelbagai Sumber
 • Kesan Penerokaan Sumber Terhadap Alam Sekitar
 • Pengurusan Sumber
 • Kegiatan Ekonomi Utama
 • Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
 • Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara
 • Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
 • Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam Sekitar
 • Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

Sejarah

 • Pemerintahan Jepun Di Negara Kita
 • Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu
 • Ancaman Pengganas Komunis Dan Pengisytiharan Darurat 1948
 • Kerjasama Antara Kaum Ke Arah Kemerdekaan
 • Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957
 • Perubahan Pentadbiran Ke Arah Berkeraajaan Sendiri Di Sarawak Dan Sabah
 • Malaysia Yang Berdaulat

- Dapatkan kod pengaktifan anda yang sah dengan menghubungi kami di SINI.
- Klik pada butang ‘DAPATKAN SEKARANG!’ di bawah dan ikut arahan seterusnya.

DAPATKAN SEKARANG!

Change your learning style today!
Subscribe Now

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram