Pakej UPSR Setiap mata pelajaran meliputi semua topik pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk penguasaan dalam setiap peringkat pengajian.

upsr_400x291

Objektif, Subjektif dan Penilaian

Tahun 4

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains

Tahun 5

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains

Tahun 6

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains

Tahun 4

Bahasa Melayu

 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Menulis
 • Seni Bahasa
 • Tatabahasa

Bahasa Inggeris

 • Grammar, Spelling and Vocabulary
 • Social Expression
 • Reading Comprehension
 • Text Completion
 • Sentence Construction
 • Information Transfer
 • Note Expansion

Matematik

 • Nombor hingga 100 000
 • Tambah dalam lingkungan 100 000
 • Tolak dalam lingkungan 100 000
 • Darab hingga 100 000
 • Bahagi hingga 100 000
 • Operasi bergabung
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Peratus
 • Wang
 • Masa dan Waktu
 • Panjang
 • Jisim
 • Isipadu cecair
 • Ruang
 • Koordinat
 • Kadaran
 • Perwakilan Data

Sains

 • Kemahiran Saintifik
 • Peraturan Bilik Sains
 • Proses Hidup Manusia
 • Proses Hidup Haiwan
 • Proses Hidup Tumbuhan
 • Pengukuran
 • Sifat Bahan
 • Pengaratan
 • Sistem Suria
 • Teknologi

Tahun 5

Bahasa Melayu

 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Menulis
 • Seni Bahasa
 • Tatabahasa

Bahasa Inggeris

 • Grammar, Spelling and Vocabulary
 • Social Expression
 • Reading Comprehension
 • Text Completion
 • Sentence Construction
 • Information Transfer
 • Note Expansion

Matematik

 • Nombor hingga 1 000 000
 • Tambah dalam lingkungan 1 000 000
 • Tolak dalam lingkungan 1 000 000
 • Darab hingga 1 000 000
 • Bahagi hingga 1 000 000
 • Operasi bergabung
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Peratus
 • Wang hingga 1 000 000
 • Masa dan Waktu
 • Panjang
 • Jisim
 • Isipadu cecair
 • Ruang
 • Koordinat
 • Nisbah
 • Pengurusan Data

Sains

 • Kemahiran Saintifik
 • Peraturan Bilik Sains
 • Proses Hidup Haiwan
 • Proses Hidup Tumbuhan
 • Tenaga
 • Cahaya
 • Elektrik
 • Haba
 • Jirim
 • Asid Dan Alkali
 • Bumi, Bulan Dan Matahari
 • Teknologi

Tahun 6

Bahasa Melayu

 • Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Kemahiran Membaca
 • Kemahiran Menulis
 • Seni Bahasa
 • Tatabahasa

Bahasa Inggeris

 • Grammar, Spelling and Vocabulary
 • Social Expression
 • Reading Comprehension
 • Text Completion
 • Sentence Construction
 • Information Transfer
 • Note Expansion

Matematik

 • Nombor dan operasi
 • Pecahan
 • Perpuluhan
 • Peratus
 • Wang
 • Masa dan Waktu
 • Panjang, Jisim dan Isi padu Cecair
 • Ruang
 • Koordinat
 • Nisbah Dan Kadar
 • Pengurusan Data
 • Kebolehjadian

Sains

 • Kemahiran Saintifik
 • Peraturan Bilik Sains
 • Mikroorganisma
 • Interaksi Antara Hidupan
 • Pemeliharaan Dan Pemuliharaan
 • Daya
 • Kelajuan
 • Pengawetan Makanan
 • Bahan Buangan
 • Gerhana
 • Buruj
 • Mesin

- Dapatkan kod pengaktifan anda yang sah dengan menghubungi kami di SINI.
- Klik pada butang ‘DAPATKAN SEKARANG!’ di bawah dan ikut arahan seterusnya.

DAPATKAN SEKARANG!

Change your learning style today!
Subscribe Now

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram