Pakej SPM Setiap mata pelajaran meliputi semua topik pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk penguasaan dalam setiap peringkat pengajian.

spm_400x291

Objektif, Subjektif dan Penilaian

Tingkatan 4

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan

Tingkatan 5

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Matematik
 • Sains
 • Sejarah
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Matematik Tambahan

Tingkatan 4

Bahasa Melayu

 • Karangan
 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Komponen Sastera
 • Novel
 • Pemahaman
 • Pengetahuan Bahasa

Bahasa Inggeris

 • Directed Writing
 • Continuous Writing
 • Graphic Materials & Information Transfer
 • Rational Cloze
 • Grammar & Vocabulary
 • Reading Comprehension & Short Texts
 • Literature Component

Matematik

 • Bentuk Piawai
 • Ungkapan Dan Persamaan Kuadratik
 • Set
 • Penaakulan Matematik
 • Garis Lurus
 • Statistik lll
 • Kebarangkalian l
 • Bulatan lll
 • Trigonometri ll
 • Sudut Dongakan Dan Suduut Tunduk
 • Garis Dan Satah Dalam 3 Dimensi

Sains

 • Penyiasatan Saintifik
 • Koordinasi Badan
 • Keturunan Dan Variasi
 • Jirim Dan Bahan
 • Tenaga Dan Perubahan Kimia
 • Tenaga Nuklear
 • Cahaya, Warna Dan Penglihatan
 • Bahan Kimia Dalam Perindustrian

Sejarah

 • Kemunculan Tamadun Awal Manusia
 • Peningkatan Tamadun
 • Tamadun Awal Asia Tenggara
 • Kemunculan Tamadun Islam Dan Perkembangan Di Makkah
 • Kerajaan Islam Di Madinah
 • Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbangannya
 • Islam Di Asia Tenggara
 • Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat
 • Perkembangan Di Eropah
 • Dasar British Dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Matematik Tambahan

 • Fungsi
 • Fungsi Kuadratik
 • Geometri Koordinat
 • Indeks Dan Logaritma
 • Nombor Indeks
 • Pembezaan
 • Penyelesaian Segitiga
 • Persamaan Kuadratik
 • Persamaan Serentak
 • Statistik
 • Sukatan Membulat

Fizik

 • Pengenalan Kepada Fizik
 • Daya Dan Gerakan
 • Daya Dan Tekanan
 • Haba
 • Cahaya

Kimia

 • Pengenalan Kepada Kimia
 • Struktur Atom
 • Formula Kimia dan Persamaan Kimia
 • Jadual Berkala Unsur
 • Ikatan Kimia
 • Elektrokimia
 • Asid Dan Bes
 • Garam
 • Bahan Buatan Dalam Industri

Biologi

 • Pengenalan Kepada Biologi
 • Struktur Sel dan Organisasi Sel
 • Pergerakan Bahan Merentas Membran Plasma
 • Komposisi Kimia Dalam Sel
 • Pembahagian Sel
 • Nutrisi
 • Respirasi
 • Ekosistem Dinamik
 • Ekosistem Terancam

Tingkatan 5

Bahasa Melayu

 • Karangan
 • Karangan Berpandukan Rangsangan
 • Komponen Sastera
 • Rumusan Karangan
 • Pemahaman
 • Pengetahuan Bahasa

Bahasa Inggeris

 • Directed Writing
 • Continuous Writing
 • Graphic Materials & Information Tranfer
 • Rational Cloze
 • Grammar & Vocabulary
 • Reading Comprehension & Short Texts
 • Literature Component

Matematik

 • Asas nombor
 • Bearing
 • Bumi sebagai sfera
 • Graf fungsi
 • Kebarangkalian ll
 • Kecerunan dan Luas di bawah Graf
 • Matriks
 • Pelan dan Dongakan
 • Penjelmaan lll
 • Ubahan

Sains

 • Mikroorganisma Dan Kesannya Ke Atas Benda Hidup
 • Nutrisi Dan Pengeluaran Makanan
 • Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Alam Sekitar
 • Sebatian Karbon
 • Gerakan
 • Teknologi Makanan Dan Penghasilan Makanan
 • Bahan Sintetik Dalam Industri
 • Elektronik Dan Teknologi Maklumat

Sejarah

 • Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara
 • Nasionalisme Di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua
 • Kesedaran Pembinaan Negara Dan Bangsa
 • Pembinaan Negara Dan Bangsa Malaysia
 • Pembinaan Negara Dan Bangsa Yang Merdeka
 • Pengukuhan Negara Dan Bangsa Malaysia
 • Sistem Pemerintahan Dan Pentadbiran Negara Malaysia
 • Pembangunan Dan Perpaduan Untuk Kesejahteraan
 • Malaysia Dalam Kerjasama Antarabangsa

Matematik Tambahan

 • Fungsi Trigonometri
 • Gerakan Pada Garis Lurus
 • Hukum Linear
 • Janjang Arimetik
 • Kebarangkalian Mudah
 • Pengamiran
 • Pengatur-caraan Linear
 • Pilih Atur Dan Gabungan
 • Taburan Kebarangkalian
 • Vektor

Fizik

 • Gelombang
 • Elektrik
 • Keelektromagnetan
 • Elektronik
 • Keradioaktifan

Kimia

 • Kadar Tindak Balas
 • Sebatian Karbon
 • Pengoksidaan dan Penurunan
 • Termokimia
 • Bahan Kimia Untuk Pengguna

Biologi

 • Sistem Pengangkutan
 • Pergerakan Dan Sokongan
 • Koordinasi Dan Gerakbalas
 • Pembiakan Dan Pertumbuhan
 • Perwarisan
 • Variasi

- Dapatkan kod pengaktifan anda yang sah dengan menghubungi kami di SINI.
- Klik pada butang ‘DAPATKAN SEKARANG!’ di bawah dan ikut arahan seterusnya.

DAPATKAN SEKARANG!

Change your learning style today!
Subscribe Now

Facebook

YouTube

Instagram

Follow Me on Instagram